Wij stellen onze klas even voor en we nemen de klasactiviteiten met jullie door. 10 meisjes, 9 jongens en juf Charlotte starten het nieuwe schooljaar vlot.

Iedereen moet voor wiskunde leren rekenen tot meer dan honderd zonder iemand uitgezonderd. Getallen tot duizend worden kinderspel, cijferen is nieuw maar lukt ons zeker ook wel.

Zinnen beginnen met een hoofdletter en eindigen met een leesteken. Woorden foutloos leren schrijven doen we alle weken.
Lezen doen we met plezier, elke dag een kwartier.

Tijdens W.O. werken we in de tuin en in onze boeken, soms gaan we iets interessant bezoeken.

Spelletjes, filmpjes, liedjes en dans. Zo leren we op een leuke manier Frans.

We gaan op zeeklassen naar de Panne samen met L4. Het wordt een spannend avontuur met veel plezier.

Tenslotte leren we ook plannen en we verdelen onze tijd zodat we steeds meer groeien naar zelfstandigheid.

We roepen met z’n allen luidkeels in koor: Wij zijn er helemaal klaar voor!