Hallo iedereen,

 

Welkom in het 6 de leerjaar, de laatste halte in BS Kiliaan!

Bienvenue en sixième classe!

 

Naast onze vertrouwde vakken zijn er voor ons dit schooljaar enkele nieuwigheden.

 

We leggen extra de nadruk op ‘leren kiezen’. Dit doen we a.d.h.v. speciaal uitgewerkte lessen.

Even stilstaan bij de keuzes die we maken is toch wel belangrijk in het zesde leerjaar. In juni moeten we immers een heel belangrijke en moeilijke keuze maken.

 

Verder komt er een agent van de politiezone BODUKAP  ons ondersteunen en begeleiden in de ‘MEGA’ lessen. MEGA staat voor: Mijn Eigen Goede Antwoord. We leren in deze lessen vooral om onze eigen mening op een correcte manier te verwoorden en om op te komen voor onszelf.

We sluiten deze lessenreeks op het einde van het jaar af met een heuse MEGA – fuif!

 

Op het einde van het schooljaar komen ook de lessen seksuele opvoeding aan bod. Een onderwerp waar de meeste zesdeklassers enorm naar uitkijken. J

 

Uiteraard besteden we dit jaar ook veel aandacht aan plannen, organiseren en  zelfstandig werken. Hier leggen we zelfs extra de nadruk op. Zo proberen we de overstap haar het secundair onderwijs zo vlot mogelijk te laten verlopen. Onze eerste kennismaking met de middelbare afdeling hebben we dan ook in Anton Bergmann in Lier.

 

Er staat heel wat op ons programma maar samen maken we er een fantastisch jaar van!

 

Juf Joke