Schoolraad

Wat doet de schoolraad?
 
Een schoolraad overlegt met de directeur over alle mogelijk thema’s en onderwerpen. Ze geeft de directie advies.
De kerngedachte is hier zeker “samen school maken”.
(Participatieprincipe)
 
Wie zit erin?
 
De schoolraad bestaat uit ouders en personeelsleden.
 
Wie wordt verkozen?
 
Drie vertegenwoordigers van de ouders en drie personeelsleden worden om de 4 jaar rechtstreeks verkozen. 
 
De schoolraad van Kiliaan bestaat sinds april 2017 uit:   

Ouders :

-     Fatima Oulhaj

-     Kristof Pelgrims

-     Valerie Bosmans

 

Personeel :

-    Sabine Schoenmaeckers (klastitularis K2a west)

-    Sandra van den Brande (klastitularis K3 oost)

-    Anke De Waegemaeker (klastitularis L5 west)  

 

Voorzitter schoolraad: Kristof Pelgrims