Leerlingenraad

In onze school wordt veel belang gehecht aan “participatie” !
Het participatiedecreet voorziet dan een school een leerlingenraad kan oprichten.

Onze school heeft al verscheidene jaren een leerlingenraad, deze wordt jaarlijks gekozen.
Er zetelen 2 leerlingen uit het 5de leerjaar a, 2 leerlingen uit 5b, 2 leerlingen uit 6a en 2 leerlingen uit 6b in.

De leerlingen lagere school west (L2 tem L6) kiezen allemaal, ze geven “punten” aan 3 kandidaten. (5, 3 en 1 punt). De leerlingen met de meeste voorkeurstemmen zetelen een jaar in de leerlingenraad. Er zijn 2 ideeënbussen voorzien waar iedereen iets kan en mag instoppen.

De leerlingenraad komt 1x per maand samen, ze hebben ook elke maand overleg met de directie.
De leerlingenraad zal zich in elke klas voorstellen, suggesties, ideeën, ... kunnen door iedereen in de ideeënbus worden gedeponeerd. De leerlingenraad vergadert maandelijks met de directie.

De leerlingen mogen altijd een week "campagne" voeren, daarna is het "verkiezing"...

 

Hieronder zie je de leden van de leerlingenraad.

 

 

 

Van onder naar boven, links naar rechts
Elle,Xenia, Remke,Floor, Ella, Bart, Quinten, Charlotte.