IBO

De gemeente Duffel organiseert de voor- en naschoolse opvang voor alle leerlingen van de gemeente. (van alle scholen), dit op verschillende locaties.
Wij halen uw bengels op en zetten ze ook af bij Ravottersnest, Hummeltjes, …
U moet eerst ingeschreven zijn op deze voor- en naschoolse opvang alvorens U er gebruik kan van maken.
(telefoon Speelnest : 015/30.41.11 - telefoon Ravottersnest : 0498/90.47.89)

Onze school heeft ook opvang op de school zelf. Deze opvang is volledig gratis.

In west :
Opvang vanaf 8u00 in de kleuterblok / kleuterspeelplaats.
Om 8u20 splitsen we de kleuters en de lagere school.
(spelen dan elk op hun eigen speelplaats)
De lessen vatten aan om 8u55.
De lessen eindigen om 15u20, er is nog opvang op de school zelf tot 15u50.

In oost :
Opvang vanaf 8u00
De lessen vatten aan om 8u45
De lessen eindigen om 15u30, er is nog opvang op de school zelf tot 16u00.