Beste ouders

Een school kiezen is geen eenvoudige opdracht, maar een weloverwogen keuze.  Als ouders wilt u immers een school waar uw kind, maar ook u als ouder zich thuis voelt.

Met het pedagogisch project van het GO! als uitgangspunt, zet GO! BS Kiliaan, samen met scholengroep Fluxus, sterk in op de ontwikkeling van onze leerlingen tot gekwalificeerde, zelfstandige, kritische, creatieve en ondernemende persoonlijkheden.

 

Als school vinden wij het enorm belangrijk dat al onze leerlingen alle kansen krijgen en gestimuleerd worden om te leren. Vanuit hun kennis van de eigen talenten, interesses en mogelijkheden maken onze leerlingen de juiste schoolloopbaankeuzes om een voor hen zo hoog mogelijke en gepaste kwalificatie te bereiken.

 

School maken doen wij echter niet alleen. We vinden het enorm belangrijk dat ook onze leerlingen en ouders bij het schoolgebeuren betrokken worden. Een open communicatie komt bij ons op de eerste plaats.

 

In onze groene omgeving hebben wij veel aandacht voor milieuzorg op school en proberen wij de natuur bij het lesgebeuren te betrekken. Onze moestuin wordt, samen met de compostmeesters, een gans jaar door het 2de en het 3de leerjaar onder handen genomen.

In de kleuterschool hechten wij aan de huishoudelijke sfeer veel belang. Al onze kleutertjes eten hun boterhammetjes, koek en fruit in de klas op. Zo kunnen zij op hun eigen tempo, samen met hun eigen juf, met een rustig muziekje op de achtergrond, genieten van hun maaltijd.

Beweging staat centraal bij onze kleutertjes. Elke week krijgen zij 2 uren bewegingsopvoeding van onze turnjuf en gaan ze, samen met de klasjuf, 1 uurtje per week naar het bodymaplokaal. Aan de hand van spelletjes en oefeningen wordt de fijne motoriek gestimuleerd.

In onze lagere school is het belangrijk dat onze leerlingen leren samenwerken. Er wordt dan ook vaak klasdoorbrekend gewerkt. Ieder kind werkt op zijn eigen tempo, naar zijn eigen mogelijkheden en talenten. Uiteraard verliezen we het bereiken van de eindtermen nooit uit het oog.

 

 

Bent u op zoek naar een school:

*Waar uw kind elke dag mag schitteren?

* Waar er in een groene omgeving praktijk- en ervaringsgericht onderwijs wordt gegeven?

* Waar er lesgegeven wordt met de nieuwste onderwijsmethodes en eigentijdse werkvormen?

* …

Kom dan zeker eens een kijkje nemen op onze openklasdagen of maak een afspraak voor een individuele rondleiding. Breng gerust uw kapoentje mee, zodat u meteen de enthousiaste sfeer kan opsnuiven.

 

Vriendelijke groeten

vanwege het ganse Kiliaanteam

 

Visie op leren scholengroep Fluxus

 

Onze missie

 

Met het Pedagogisch Project van het GO! als uitgangspunt, zet GO! BS Kiliaan, samen met scholengroep Fluxus, sterk in op de ontwikkeling van de lerenden tot gekwalificeerde, zelfstandige, kritische, creatieve en ondernemende persoonlijkheden.

 

Onze visie op leren

Niveau van de lerende

De lerenden krijgen alle kansen en worden gestimuleerd om te leren. De lerenden maken vanuit de kennis van de eigen talenten, interesses en mogelijkheden de juiste schoolloopbaankeuzes om een voor hen zo hoog mogelijke en gepaste kwalificatie te bereiken.

 

 

Niveauvan de leraar

Leraren ontwikkelen, mede op basis van de kennis van de eigen leerkrachtstijl, vaardigheden om in hun onderwijsactiviteiten zowel effectieve instructie als zelfontdekkend leren evenwichtig(er) in te bouwen.
Leraren creëren krachtige leeromgevingen, die zelfontdekkend leren mogelijk maken.
Leraren ondersteunen maximaal de leerlingen in hun leren, rekening houdend met de diversiteit aan talenten, mogelijkheden en leerstijlen.

Niveau van de school/scholengroep

GO! BS Kiliaan vertaalt de visie op een schooleigen manier door zich te positioneren op een ‘continuüm instructief-zelfgestuurd leren’ en, afhankelijk van zijn ontwikkeling, instroom, mogelijkheden, enz., keuzes te maken en acties te ondernemen om op te schuiven op dat continuüm.
De scholengroep kiest resoluut voor sterke en inspirerende leerkrachten en medewerkers die de visie van de scholengroep in de praktijk kunnen omzetten. Zij ent haar personeelsbeleid (algemeen en lokaal) mede op die keuze (selectie, vorming, coaching, loopbaanbegeleiding, evaluatie…).
School en scholengroep ondersteunen de leraren in het opzetten van krachtige leeromgevingen en enten hun beleid rond infrastructuur, ICT en financiën mede op die keuze.
Elke instelling actualiseert haar beleid rond leerbegeleiding rekening houdend met ontwikkelingen inzake gemeenschappelijke visie op leren en schoolinterne ontwikkelingen, en met de geleidelijke implementatie van het M-decreet.
De scholengroep speelt een sterke inspirerende, coördinerende, ondersteunende en faciliterende rol in de implementatie van deze visie en zoekt hierbij ook de ondersteuning van externe partners.